Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH LOAN

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông/Bà xxxx– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633.681506 – Email: thninhloan@gmail.com